เทคโนโลยีภาพถ่ายมัลติสเปกตรัม (Multispectral Image) ใช้วิเคราะห์แปลงผลผลิตพืช

Categry : Smart Farmer เกษตรกรไทยยุคใหม่ on 2018-09-27

 Drone  โดรนเพื่อการเกษตรเป็นยานพาหนะไร้คนขับ ที่ใช้เพื่อช่วยในการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตพืชและติดตามการเจริญเติบโตของพืช 

โดยการใช้ Drone  โดรน ติดอุปกรณ์กล้อง hyperspectral ที่ใช้เซ็นเซอร์ขั้นสูงและความสามารถในการถ่ายภาพดิจิทัล  

เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายมัลติสเปกตรัมนี้เพื่อช่วยให้พวกเขารวบรวมภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุ่งนาของพวกเขา

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลผลิตพืชและประสิทธิภาพของฟาร์ม
Most Popular View

ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED

ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.

วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น

วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno

การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป