การนำพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซล่าเซลล์มาใช้ในกับการเกษตร

Categry : Smart Farmer เกษตรกรไทยยุคใหม่ on 2021-03-25

 การนำพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซล่าเซลล์มาใช้ในกับการเกษตร

 
ในกิจกรรมทางการเกษตร น้ำคือปัจจัยหลักในระบบการเกษตร ไม่ว่าจะใช้ในการรดพืชผัก ผลไม้ หรือให้สัตว์เลี้ยงได้บริโภค  การสูบน้ำจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ โดยเฉพาะในแหล่งที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงห่างไกลจากเสาไฟฟ้าหลัก   หากจะดำเนินการเรื่องต่อสายไฟเข้าไร่นา ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากทำให้ไม่คุ้มค่าในการลงทุน เกษตรกรบางส่วนในปัจจุบันจึงนิยมสูบน้ำโดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งนับวันที่จะแพงขึ้นเรื่อย ๆ
 
 
ปัจจุบันนี้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเราเป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ และเทคโนโลยีด้านนี้ได้พัฒนามาตลอดเวลา ทำให้ในวันนี้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้นอย่างยิ่ง
 
 
ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์
 
                1.พลังงานที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่ได้มาจากดวงอาทิตย์ 
 
                ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์นั้นจัดเป็นทรัพยากรธรรมประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น
 
                 2.พลังงานที่สะอาด พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์นั้น เกิดจากการเปลี่ยนพลังงาน
                 แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งต่างกับพลังงานอื่นๆที่ต้องเผาไหม้ก่อน
 
                 3.ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลก ขอแค่เพียงมีแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้น และแหล่งผลิต
 
                 ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ก็สามารถนำมาใช้งานได้ที่นั่นเลย 
 
                 4.สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด
 
ข้อเสียของพลังงานแสงอาทิตย์
 
                1.ต้นทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งและอุปกรณ์ในการติดตั้ง รวมถึงค่าบำรุงรักษา
 
                2.ดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องแสงตลอดเวลา เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน การผลิตกระแสไฟฟ้าจะ
 
                หยุดลง เราจำเป็น ต้องเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ แต่แบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพ
 
                อย่างรวดเร็ว ข้อนี้จึงทำให้สอดคล้องกับข้อแรกที่ว่าค่าใช้จ่ายสูงได้อีกด้วยครับ
 
               3.สภาพอากาศ อากาศมีความแปรปรวนง่ายบางวันอาจเมฆเยอะ ฝนตกตลอดเวลาดังนั้น
 
                เราจึงไม่มีพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ให้เก็บเพื่อนำมันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
 
              4.ความเข้มของพลังงานขาเข้าต่ำ ความเข้มของพลังงานที่มาถึงพื้นผิวโลกนั้นหากไม่สูง
 
               เท่าที่ต้องการ จะทำให้พลังงานขาออกนั้นสูงขึ้นแทน ซึ่งจำเป็นต้องใช้จำนวนเซลล์จาก
 
               แสงอาทิตย์มากขึ้นรวมถึงพื้นที่ที่ มากขึ้นอีกด้วย
 Most Popular View

ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED

ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.

วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น

วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno

การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป