ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

Categry : Internet of Things (IoT) on 2018-09-19

 

 
เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ
ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED และในกรณีที่ความชื้นของดินในกระถางแห้งระบบจะปล่อยปล่อยสัญญาณเตือน และจะเป็นการกระตุ้นให้ระบบปั๊มน้ำให้ทำงานรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
ระบบใช้หน้าจอ LCD เพื่อแจ้งการดำเนินการแสดงสถานะที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 
อุปกรณ์และวัสดุ
 
 1. บอร์ด Arduino UNO MEGA Duemilanove x 1 ตัว
 2. จอ LCD display with I2C communication  x 1 ตัว
 3. RTC module with I2C communication  x 1 ตัว
 4. โมดูลรีเลย์  Relay Module opto-coupled to 250V/10A  x 1 ตัว
 5. Modules "Driver" LM-393 general purpose  x 1 ตัว
 6. Soil Moisture Sensor (Hygrometer) KDQ11  x 1 ตัว
 7. Water Level Sensor (Homemade)  x 1 ตัว
 8. Buzzer piezoelectric  x 1 ตัว
 9. LEDs - 10mm, Green  x 2 ตัว
 10. LED - 10mm, Red    x 1 ตัว
 11. LED - 10mm, Yellow  x 1 ตัว
 12. Resistors 150 Ohm 1/4 W  x 4 ตัว
 13. Water pump for aquarium, with filter system (127 or 220V)  x 1 ตัว
 14. Electric Power Cable, 127/220VAC - 10Amps  x 1 ตัว
 15. Socket 127/220VAC - 10 Amps  x 1 ตัว
จอ LCD display with I2C communication
 
RTC module with I2C communication
  Modules "Driver" LM-393 และ Soil Moisture Sensor  ตัวความชื้นของดิน
 
ตัวต้านทาน 150 Ohm และ หลอด LED
 
 
  Relay Module opto-coupled to 250V/10A
Electric Power Cable, 127/220VAC 
Water pump for aquarium
 
 
การทำงานระบบ
ข้อมูลจากชุดเซ็นเซอร์ความชื้นในดิน :เมื่อดินแห้ง LM-393 จะแสดงค่าเอาท์พุทที่สูง Hight และเมื่อดินเปียกจะแสดงค่าเอาท์พุทที่ต่ำ Low
 LED 3 ดวง สามารถกำหนดช่วงได้ดังนี้:
           - ดินเปียกโชกความชื้นระหว่าง 0 ถึง 500;
          - ดินเปียก - ความชื้นระหว่าง 500 ถึง 800;
           - ดินแห้ง - ความชื้นระหว่าง 800-1023;
        โมดูลมีเอาท์พุทแบบดิจิตอลและเอาท์พุทอนาล็อก (ในโครงการควรจะใช้ในการส่งออกอนาล็อก)
 
 
ที่มา สามารถ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง https://docs.google.com/file/d/0B_YlEklLDDS7T3JFX...
 
ดูวีดีโอ 
 Most Popular View

ระบบรดน้ำต้นไม้ในกระถาง อัตโนมัติ ด้วย บอร์ด arduino

เป็นระบบที่เรียบง่ายโดยใช้ Arduino เพื่อการรดน้ำของพืชกระถางหรือปลูกพืชขนาดเล็กอัตโนมัติ ระบบนี้จะควบคุมความชื้นในดินทำผ่านทางไฟ LED

ทำไมต้องเป็น สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

Smart Farm ก็คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต.

วิวัฒนาการของดิจิตอลในภาคเกษตรกรรม Digital Agriculture

เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ Precision agriculture กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เกษตรกรจัดการปลูกพืชของตนและกำลังมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น

วิธีการต่อวงจร ตรวจวัดความชื้นของดิน ด้วย Arduino Uno R3

บทความนี้จะแสดงวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน กับ Arduino Uno

การเกษตรที่มีความแม่นยำ Precision Farming คืออะไร?

เกษตรกรในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก ได้แก่ ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก พร้อมสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป